اکسپت مقاله در تبریز با بهترین قیمت

اکسپت مقاله در تبریز با بهترین قیمت

اکسپت مقاله در تبریز با بهترین قیمت

اکسپت مقاله در تبریز با بهترین قیمت توسط موسسه پایان نامه صورت می گیرید…برای مشاوره و ثبت سفارش با تلفن 09354536070 و 09184885900 در تماس باشید.

قواعد مقاله نویسی چیست؟

نوشتن مقاله علمی پژوهشی کار راحتی نیست و باید در نگارش آن قواعد مشخص و خاصی را دنبال کرد. در این متن در مورد قواعد مقاله نویسی صحبت می کنیم.

پژوهش و تحقیات علمی یکی از عناصر مهم فعالیت های علمی می باشد و می توان به جد گفت که پایه و بنیان پیشرفت علمی همین تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته است. بهترین و علمی ترین راه انتشار نتایج به دست آمده از یک تحقیق و پژوهش علمی این است که گزارش از تحقیق و نتایج آن را در قالب یک مقاله علمی پژوهشی در مجله ای معتبر به چاپ رسانده و در اختیار عموم و جامعه علمی قرار دهیم. تنها با انتشار در مجامع علمی است، که پژوهش شما ارزشمند می شود. اما نوشتن یک مقاله پژوهشی و علمی، اسلوب و قواعد خودش را دارد که باید به دقت در زمان نوشتن مقاله رعایت شوند. رعایت این قواعد یکی از مواردی است که توسط داوران برای پذیرش و چاپ مقاله مودر ارزشیابی و سنجش قرار می گیرد و می توان گفت که برای چاپ مقاله شما در مجله ای معتبر الزامی است. به این دلیل آشنایی با این قواعد راه گشای شما برای نوشتن مقاله علمی خواهد بود.

اکسپت مقاله در تبریز با بهترین قیمت توسط موسسه پایان نامه صورت می گیرید…برای مشاوره و ثبت سفارش با تلفن 09354536070 و 09184885900 در تماس باشید.

Click here to preview your posts with PRO themes ››

قواعد مقاله نویسی

  • عنوان مقاله: اولین بخش مقاله است و اولین چیزی است که خواننده از مقاله شما می بیند. ویژگی عمومی یک عنوان این است که باید حاوی اطلاعات اصلی مقاله شما بوده، کوتاه باشد و باید به گونه ای نگاشته شود که خواننده را جذب کند. یک عنوان خوب باید کاملا رسا و شیوا بوده و نباید در آن از عبارات خلاصه و گنگ استفاده شود. خواننده با خواندن عنوان مقاله و بدون استفاده از رفرنس دگیری باید کامل معنا و مفهوم آن را درک کند. یادتان باشد که در عنوان با کوتاه ترین کلمات باید دید کاملی از مقاله خود را در خواننده شکل دهید.  انتخاب یک عنوان مناسب بسیار برای مقاله ای خوب و گیرا اهمیت دارد که باید برای آن وقت گذاشته شود.
  • نویسندگان: در این بخش باید نام کامل نویسندگان به ترتیب اهمیت آن ها، در مقاله آورده شود. همچنین در مقالاتی مانند مقالات ISI برای نویسنده اصلی باید آدرس و درجه علمی وی نیز نوشته شود.
  • چکیده مقاله: بخش مهم دیگری از مقاله که خواننده پس از مطالعه عنوان، به آن رجوع می کند. یک چکیده خوب می تواند باعث شود تا خواننده به مقاله شما جذب شده و آن را کامل دنبال کند. معمولا چکیده بخشی است که در مقالات پولی به رایگان در اختیار خوانندگان قرار می گیرد و مرجعی است که خوانندگان را برای گرفتن مقاله شما ترغیب می کند. متن چکیده باید کوتاه باشد و بیش از 150 کلمه نگردد و باید حاوی اطلاعات اساسی مقاله شما از جمله موضوع تحقیق ونتایج کلی به دست آمده در آن باشد.
  • واژه کلیدی: بین 5 تا 6 واژه اصلی که نشانه و بیانگر مفهوم کلی مقاله شما می باشد باید نوشته شود.
  • مقدمه: این بخش از مقاله به توضیح مسئله اصلی مقاله پرداخته و موضوع اصلی مقاله را توضیح داده، پیشینه آن را بررسی می کند و روشن می کند که ارزش و اهمیت پژوهش انجام گرفته در چه چیزی می باشد. این بخش از مقاله نیز اهمیت دارد و باید به دقت نوشته شود. متن این قسمت نیز باید شیوا و واضح باشد و نباید طولانی شود.
  • روش تحقیق: در این قسمت به صورت مفصل و کاملی شرحی از چگونگی انجام تحقیق را بیان می کنید. در این قسمت باید تمامی روش های آماری، جمع آوری نمونه و کلیه روش های آزمایشگاهی را که به کار گرفته اید شرح دهید. این قسمت باید به گونه ای تکمیل شود که محقق دیگری بتواند با استفاده از ان پژوهش شما را تکرار کند.
  • یافته های تحقیق: در این قسمت از مقاله باید نتایج به دست آمده از تحقیق و پژوهش خود را بیان کنید. از شیوه های گوناگونی برای انجام این کار می توان استفاده کرد. همچنین می توان برای بهتر نشان دادن این نتایج از نمودارها، جداول و اشکال استفاده نمود.
  • نتیجه گیری: در این قسمت از مقاله نتایج به دست آمده را تفسیر کرده و نتیجه حاصل از تحقیق را به شیوه کاملا علمی و مستند گزارش می کنیم. در این قسمت می توان این نتایج به دست آمده را با نتایج تحقیق های گذشته مقایسه کرد. همچنین می توان پیشنهادهایی را برای تحقیق های اینده ارایه داد.
  • فهرست منابع: تمامی منابع دیجیتال و مکتوبی که در نگارش مقاله از آن ها استفاده کرده ایم باید در فهرست منابع ذکر شوند. شیوه نگارش منابع در مجلات بایکدیگر متفاوت است که برای نوشتن باید به قواعد نگارشی ارایه شده مجله رجوع نمود.

Click here to preview your posts with PRO themes ››

اکسپت مقاله در تبریز با بهترین قیمت توسط موسسه پایان نامه صورت می گیرید…برای مشاوره و ثبت سفارش با تلفن 09354536070 و 09184885900 در تماس باشید.

تز آنلاین سامانه تخصصی نگارش پایان نامه | نگارش پایان نامه ارشد | نگارش پایان نامه دکترا

تلفن های تماس : 09184885900 و 09354536070

با تشکر پایان نامه من

 

 

یک نظر بگذارید